Terminai ir sąlygos

Šiame puslapyje paaiškinamos terminai ir sąlygos, reglamentuojančios šios svetainės naudojimą (toliau – „Svetainė“). Jei norite naudotis Svetaine, prašome atidžiai perskaityti šiuos terminus ir sąlygas.
Kadangi terminai ir sąlygos gali būti bet kada keičiami be išankstinio įspėjimo, patariame Jums reguliariai jas peržiūrėti. 

I) Teisiniai teiginiai 

Intelektinė nuosavybė 

Svetainė priklauso ir ją tvarko UAB „Sanofi - Aventis Lietuva“, (toliau – „Sanofi“), priklausanti SANOFI GRUPEI. Išdėstymas ir kiekviena sudedamoji dalis, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) prekių ženklus, logotipus ir domenų vardus, pateikiamus Svetainėje Reta-liga.lt, yra saugomi dabar taikomų intelektinės nuosavybės įstatymų ir priklauso „Sanofi“ arba jos filialams, arba jų naudojimą įgalioja trečioji šalis. 

Jokie Svetainės komponentai negali būti nukopijuoti, atkurti, keisti, redaguoti, atsisiųsti, perdaryti, perduoti ar platinti kokiu nors būdu, bet kokioje laikmenoje, visiškai ar iš dalies, be išankstinio rašytinio „Sanofi“ sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai jie naudojami spaudos reikalavimu, laikantis intelektinės nuosavybės teisių ir kitų minėtų nuosavybės teisių. Kopijavimas asmeniniam naudojimui leidžiamas tik Jūsų asmeniniam, nekomerciniam naudojimui, Jūsų asmeniniame kompiuteryje. 

Šis teiginys turi būti įrašytas visose patvirtintose visos svetainės ar jos turinio dalies kopijose: 

„AUTORIAUS TEISĖ  2020  – SANOFI-AVENTIS LIETUVA UAB - VISOS TEISĖS SAUGOMOS“

Bet koks leidžiamas svetainėje esančių elementų naudojimas neturi būti jokiu būdu perdarytas, keistas ar taisytas. 

„Sanofi“ ar jos filialai pasilieka teisę imtis teisinių veiksmų, jei kokiu nors būdu būtų pažeistos jų intelektinės teisės. 

Informacijos pobūdis 

Svetainė skirta pacientams ir plačiajai visuomenei. 

Svetainėje teikiama informacija apie retas ligas. 

Svetainėje paskelbta informacija, ypač finansinė, nelaikoma paskatinimu investuoti. Jokiomis aplinkybėmis to negalima interpretuoti kaip perspektyvinio arba kaip viešojo siūlymo, taip pat tai nėra pasiūlymas prenumeruoti, pirkti, keistis akcijomis ar kitais vertybiniais popieriais „Sanofi“ ir (arba) jos filialuose. „Sanofi“ atkreipia Jūsų dėmesį į faktą, kad finansinė informacija, skelbiama Svetainėje, yra reguliariai atnaujinama (jei finansinė informacija yra pateikiama internete). 

Svetainėje gali būti pateikiama ekspertų, su kuriais konsultuojamasi konkrečioje srityje, nuomonių, susijusių su Svetainės turiniu arba ištraukomis iš spaudos straipsnių. Bet kokia tokia informacija yra tik eksperto, su kuriuo buvo konsultuotasi, arba leidinio nuomonė, ir ji nebūtinai sutampa su „Sanofi“ ar SANOFI GRUPĖS nuomone. Tokie ekspertai nėra „Sanofi“ ar SANOFI GRUPĖS darbuotojai ir negauna jokio atlyginimo mainais už tai, kad „Sanofi“ naudoja jų nuomonę. „Sanofi“ nėra atsakinga už tokios informacijos ir nuomonių tikslumą ar išsamumą. 

Svetainėje taip pat gali būti pateikiama informacijos apie sveikatą, fizinę būklę, medicinos sritį ir žmonėms skirtus medikamentinius gydymus. Minėta informacija yra paskelbta Svetainėje tik informaciniais tikslais ir nepakeičia Jūsų gydytojo ar vaistininko patarimo. Informacija jokiomis aplinkybėmis negali būti naudojama ligai ar fizinei problemai diagnozuoti, skirti ar vartoti vaistams, pristatomiems Svetainėje. Svetainėje galite pranešti apie sveikatos problemas, nepageidaujamus reiškinius ar pateikti techninius skundus apie produktus, užduoti techninius ar medicininius klausimus apie „Sanofi“ produktus. Tačiau visais atvejais turite kreiptis į savo gydytoją arba vaistininką. 

Nuorodos į kitas svetaines 

„Sanofi“ arba SANOFI GRUPĖ nėra atsakingi už trečiosios šalies svetainę, prie kurios galima prisijungti per jų Svetainę. „Sanofi“ neturi jokių galimybių kontroliuoti tokių trečiųjų šalių svetainių turinio, kuris visiškai nepriklauso nuo „Sanofi“. Be to, nuoroda tarp Svetainės ir trečiosios šalies svetainės jokiu būdu nereiškia, kad „Sanofi“ kaip nors patvirtina šios svetainės turinį ir, ypač , galimą jo panaudojimą. 

Be to, esate atsakingi už tai, kad būtų imtasi atsargumo priemonių, reikalingų užkirsti kelią bet kokiam virusui iš Svetainės, ypač sukeliamiems vieno ar kelių kompiuterinių virusų. 

Išorinėse svetainėse gali būti hiperteksto nuorodų į Svetainę. Tokios nuorodos negali būti sukurtos be išankstinio „Sanofi“ sutikimo. Bet kuriuo atveju, „Sanofi“ nėra jokiu būdu atsakinga už tokių svetainių neprieinamumą, ir „Sanofi“ jų nesvarsto, netikrina ir netvirtina, nėra atsakinga už jų turinį, reklamą, produktus ar kitus komponentus tose svetainėse arba kurie per jas prieinami. 

Atsakomybės apribojimas

„Sanofi“ stengiasi kaip tik gali užtikrinti, kad Svetainėje skelbiama informacija būtų tiksli ir naujausia. Ji pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo bet kada taisyti turinį. Tačiau „Sanofi“ negali užtikrinti, kad informacija Svetainėje yra tiksli, teisinga ir naujausia ar išsami. 

Todėl (išskyrus atvejus, kai padaroma žala turtui dėl didelio ar tyčinio „Sanofi“ aplaidumo) pastaroji įmonė atsisako bet kokios atsakomybės už:

 • bet kokios informacijos, esančios Svetainėje, netikslumą, klaidas ar praleidimą; 
 • bet kokią žalą, padarytą dėl nesąžiningo trečiosios šalies įsibrovimo, dėl kurio pasikeitė Svetainėje pateikta informacija ar elementai; 
 • ir platesne prasme, už bet kokią žalą turtui ar šalutinius nuostolius dėl bet kokios priežasties, bet kokios kilmės, pobūdžio ar lemiančios bet kokias pasekmes, net jei „Sanofi“ buvo įspėjama apie tokios žalos ar nuostolių atsiradimo galimybę, atsiradusią dėl (i) bet kokios prieigos prie Svetainės arba dėl to, kad buvo neįmanoma jos pasiekti, (ii) dėl Svetainės naudojimo, įskaitant bet kokią žalą ar virusą, kuris gali užkrėsti Jūsų kompiuterį ar bet kurį kitą turtą, ir (arba) (iii) dėl bet kokios informacijos, tiesiogiai ar netiesiogiai gaunamos iš Svetainės, patikimumo, 

Svetainės ar bet kurios kitos svetainės komponentai pateikiami „tokie, kokie yra“ be jokio pobūdžio numanomos ar aiškios garantijos. „Sanofi“ nesuteikia jokios numanomos ar aiškios garantijos, atitinkančios, be apribojimų, jų rinkos vertę ar tinkamumą bet kuriam tikslui.

Svetainės prieinamumas

Jūs pripažįstate, kad (i) techniškai neįmanoma sukurti Svetainės be jokių defektų, ir „Sanofi“ negali įsipareigoti to padaryti; (ii) dėl defektų Svetainė gali būti laikinai nepasiekiama; (iii) Svetainės veikimą gali paveikti įvykiai ir (arba) dalykai, kurių „Sanofi“ nekontroliuoja, pvz., informacijos perdavimas ir bendravimas tarp Jūsų ir „Sanofi“ arba tarp „Sanofi“ ir kitų tinklų. 

„Sanofi“ ir (arba) jos teikėjai gali bet kuriuo metu laikinai arba visam laikui pakeisti ar nutraukti Svetainės veikimą visai arba iš dalies, kad atliktų techninę priežiūrą, patobulintų ir (arba) keistų svetainę. „Sanofi“ nėra atsakinga už jokius Svetainės pakeitimus, veikimo sustabdymą ar pertraukimą. 

Informacija apie produktus

Svetainėje pateikiama ir skelbiama informacija gali apimti tiesiogines ar netiesiogines nuorodas į SANOFI GRUPĖS produktus, programas ir paslaugas, kurios nėra paskelbtos arba prieinamos kai kuriose šalyse ar kai kuriuose regionuose arba gali būti teikiamos kitokiu pavadinimu, o taikomos taisyklės bei naudojimo sąlygos gali skirtis priklausomai nuo šalies. Tokios nuorodos nereiškia, kad „Sanofi“ ar SANOFI GRUPĖ ketina pardavinėti tuos produktus, programas ar paslaugas Jūsų šalyje. Norėdami gauti informacijos apie Jums prieinamus produktus, programas ir paslaugas, kreipkitės į „Sanofi“ ar savo „Sanofi“ pardavimo partnerius.

Teisinės nuostatos

Svetainę ir jos turinį reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, o su ja susiję ginčai bus sprendžiami Lietuvos  Respublikos teismuose.

II) Konkrečios nuostatos ir sąlygos

Svetainės leidėjas:

UAB „Sanofi – aventis Lietuva“ 

Leidimo vadovas

Elvina Milasauske, Direktorius, tel.: +370 52477074

Svetainės priegloba

Acquia inc, 53 State Street, 10th Floor, Boston, MA 02109, USA. Serveris Frankfurte, Vokietijoje.

Kūrėjų sąrašas

 • Registruotasis prekės ženklas:

  Tam tikrų trečiųjų šalių prekių ženklų naudojimas Svetainėje nereiškia, kad atitinkami jų savininkai patvirtina Svetainės turinį. Šios trečiosios šalys yra ir išlieka visiškai nepriklausomos nuo „Sanofi“ ir SANOFI GRUPĖS.
   
 • Vaizdo medžiagos / nuotraukų kūrėjų sąrašas: 

  Šią informaciją  „Sanofi“ suteiks Jums paprašius.