Pacientų asociacijos ir kita naudinga informacija

Čia galite rasti daugiau informacijos apie retas diagnozes, pacientų organizacijas bei jų veiklą ir kitą naudingą informaciją pacientams bei ir jų artimiesiems.

Pacientų asociacijos:

Pompe ir retų ligų asociacijos užsienio šalyse:

Kur kreiptis įtarus retą ligą?

Retų ligų koordinavimo centras
Vilniaus Universiteto ligoninės Santaros klinikos

Lizosominių kaupimo ligų kompetencijų centras
Santariškių g.2, 08410 Vilnius
Tel. +37063009244
El.paštas retosligos@santa.lt

Retų ir nediagnozuotų ligų koordinavimo centras
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

Eivenių g.2, 50161, Kaunas
Tel. +37067742046, +37037326135
El.paštas retos.ligos@kaunoklinikos.lt